Uppdrag till Statens Jordbruksverk att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel Diarienummer: N2017/04214/JM