Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Skogsstyrelsen att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna Diarienummer: N2017/07501/KSR

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna att, arbeta för enklare vägar
till jobb och i samarbete verka för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Insatserna ska koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen så att de kompletterar varandra. Målgruppen är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Jämställdhet ska beaktas. Insatserna bör utformas så att de ger deltagarna kompetens som efterfrågas av näringslivet inom gröna näringar med siktet inställt på anställning i näringslivet.

Ladda ner:

Skogsstyrelsen ska, på basis av underlag från myndigheterna, senast den 17 januari 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en bedömning av hur många arbetssökande som kommer att omfattas av insatsen under 2018 samt en översiktlig bedömning gällande 2019 och 2020. Slutredovisning ska lämnas senast den 15 februari 2021.

Laddar...