Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa Diarienummer: Ku2016/01220/KO, Ku2017/00617/KO, Ku2017/02538/KO

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att under 2018 genomföra en översyn om hur det strategiska arbetet med att utveckla en ökad samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 20 augusti 2018.

Ladda ner:

Översynen ska ge en bild av hur kunskapsutbyte och samverkan bedrivs och kan vidareutvecklas mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Uppdraget ska omfatta kultur och hälsa i vid mening och utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Goda exempel på hur området kan främjas bör redovisas.