Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Statens väg- och transportforskningsinstitut att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet Diarienummer: N2017/07856/SUBT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet. VTI ska också identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder med syfte att begränsa utsläppen.

Ladda ner:

VTI ska slutredovisa uppdraget senast den 1 december 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Laddar...