Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Vetenskapsrådet att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem Diarienummer: U2017/05169/F

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning forskningsdata som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering uppfyller FAIR-principerna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2018.