Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag om laddinfrastruktur längs större vägar Diarienummer: N2018/00329/MRT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs större vägar förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare längs större vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad.

Ladda ner:

Statens energimyndighet ska bistå Trafikverket i genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2018.