Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsmiljöverket om lokalisering av viss verksamhet Diarienummer: A2018/00160/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att lokalisera ytterligare en del av myndighetens verksamhet till Mölndal.

Ladda ner:

Den verksamhet som omfattas av beslutet är myndighetens arbete mot osund konkurrens. Lokaliseringen till Mölndal ska vara avslutad senast den 31 maj 2019.