Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsmiljöverket om lokalisering av viss verksamhet Diarienummer: A2018/00160/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att lokalisera ytterligare en del av myndighetens verksamhet till Mölndal.

Ladda ner:

Den verksamhet som omfattas av beslutet är myndighetens arbete mot osund konkurrens. Lokaliseringen till Mölndal ska vara avslutad senast den 31 maj 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.