Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Tillväxtverket att främja Smart industri på regional nivå Diarienummer: N2018/00532/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja omställningen mot en Smart industri på regional nivå och skapa goda förutsättningar för industrin i hela landet. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri ska ligga till grund för genomförandet av uppdraget.

Ladda ner:

Slutredovisning av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.