Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Tillägg till uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige Diarienummer: A2018/00336/ARM

Publicerad

Regeringen har tidigare beslutat ett uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige. Regeringen förlänger nu tidpunkten för återrapporteringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 oktober 2017 ett uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige.

Enligt uppdraget ska Svenska institutet senast den 28 februari 2018 föreslå upplägg för fortsatt myndighetssamverkan och lämna en uppskattning av budget för att göra verksamheten permanent.

Enligt uppdraget ska myndigheten även, senast den 1 januari 2019, redovisa relevant besöksstatistik för portalsidan.

Uppdraget är planerat att sträcka sig över perioden 2018–2020. Regeringen förlänger tidpunkten för de båda återrapporteringarna till ett och samma tillfälle.

Svenska institutet ska istället återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 15 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.