Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att göra en förstudie om hur internetombud inom vård och omsorg kan etableras över hela landet Diarienummer: N2018/00718/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Post-och telestyrelsen (PTS) att göra en förstudie av och hur s.k. internetombud inom vård och omsorg kan etableras i Sverige. Anställda som arbetar inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och i verksamheter inom funktionshindersområdet ska kunna bli ett s.k. internetombud. Internetombuden ska erbjudas utbildning och inom sin ordinarie tjänst åta sig ett särskilt ansvar för att främja användning av it och internet hos sina klienter. En samordningstjänst bör inrättas på lämplig myndighet i syfte att ansvara för utbildning och fortbildning av
internetombuden.

Ladda ner: