Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar Diarienummer: S2018/01254/FST

Publicerad

Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med Synskadades Riksförbund göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar av de uppgifter som framgår av lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2018.

Ladda ner: