Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten Diarienummer: S2018/1952/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att bidra med stöd och handledning att systematisk söka, värdera och använda kunskap inom socialtjänsten. SBU ska utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar till strategiskt viktiga målgrupper som stöd till fortsatt utveckling av ett kunskapsbaserat arbete inom området.

Ladda ner:

Uppdraget genomförs i samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. SBU ska utgå från och bidra till befintliga strukturer för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom socialtjänstens område, som FoU-verksamheter och regionala samverkans- och stödstrukturer.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 22 februari 2019.

Laddar...