Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av företagsuppgifter Diarienummer: N2018/01305/SUN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket att i dialog med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten utveckla metoder och arbetssätt vid Bolagsverket för att utöka kontrollfunktioner vid registrering av olika företagsuppgifter såsom nyregistrering av företag, ändring av företrädare av företag och inlämnande av årsredovisning.

De metoder som utvecklas ska syfta till att försvåra möjligheterna till att nyttja företag i syfte att begå brott och att den tid som företag kan användas i ett sådant syfte minskas.

Ladda ner:

Vid uppdragets genomförande ska hänsyn tas till resultat och slutsatser från pågående uppdrag i regleringsbrevet för Bolagsverket avseende 2018 om förbyggande arbete mot ekonomisk brottslighet som ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 mars 2018.