Uppdrag till Forum för levande historia att inkomma med förslag till innehåll och teman för en Förintelsekonferens 2020 Diarienummer: Ku2018/00555/D

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att inkomma med olika förslag till innehåll och teman för en internationell Förintelsekonferens 2020. Som en del i uppdraget ombeds Forum för levande historia att också inkomma med förslag om hur man kan uppmärksamma frågorna nationellt i samband med konferensen. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2018.

Ladda ner: