Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Vinnova att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer Diarienummer: N2018/02568/IFK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att under perioden 2018-2021 utveckla och genomföra insatser för ett fördjupat innovationssamarbete mellan Sverige och Indien inom området smarta städer.

Ladda ner:

Arbetet under 2018 ska lägga en grund för de aktiviteter som kan finansieras från och med 2019. Högst 20 miljoner kronor per år beräknas avsättas för uppdraget för perioden 2019-2020 och 10 miljoner kronor för 2021 i enlighet med vad regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017 /18:1 utg.omr. 24).