Uppdrag att främja hållbara biobränslen för flyg Diarienummer: N2018/02705/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att främja hållbara biobränslen för flyg. I uppdraget ingår att Statens energimyndighet ska verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring vid svenska flygplatser så långt det är möjligt sker med förnybara drivmedel.

Ladda ner:

Slutredovisning av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021. En uppföljning av hur medlens fördelning har bedömts bidra till fossilfrihet inom flyget ska ingå i slutredovisningen.