Uppdrag att utvärdera snöröjningen under vintern 2017–2018 och utarbeta förslag till åtgärder för att effektivisera verksamheten Diarienummer: N2018/02938/TIF

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att genomföra en utvärdering av snöröjningen av de statliga vägarna och järnvägarna under vintern 2017–2018. Utvärderingen ska omfatta en analys av vad som har fungerat bra och vilka brister som identifierats. En handlingsplan ska upprättas innehållande bl.a. förslag till åtgärder för att effektivisera verksamheten och till att åtgärda identifierade brister i hela landet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018 till Regeringskansliet(Näringsdepartementet).