Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela 350 miljoner för investering i välfärdsteknik i omsorgen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska följa upp hur stimulansmedlen använts av kommunerna. Uppföljningen ska utformas i samverkan med E-hälsomyndigheten, och i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 maj 2019.