Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser Diarienummer: A2018/01349/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Ett särskilt fokus ska vara på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ladda ner:

Kunskapssammanställningen ska bidra till arbetet med uppdraget om att sammanställa och redovisa friskfaktorer som kan mätas och följas över tid (A2018/01350/ARM).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast i samband med myndighetens årsredovisning för 2019.