Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att svara för det svenska deltagandet i Eurostudent 7 Diarienummer: U2018/02489/UH

Publicerad

Regeringen ger Universitets- och högskolerådet i uppdrag att svara för det svenska deltagandet i den sjunde omgången av den internationellt jämförande undersökningen Eurostudent (Eurostudent 7).

Ladda ner: