Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda konsekvenser av krav på lösgående djur Diarienummer: N2018/03774/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att utreda konsekvenser av att införa ett krav på att hålla djur lösgående samt behovet av övergångsbestämmelser och undantag från kravet. Jordbruksverket ska analysera och bedöma vad som är en rimlig övergångstid för att djurhållare med befintliga stallar ska kunna ställa om till lösgående system. Jordbruksverket ska även överväga om det finns andra incitament än lagstiftning som kan främja en snabb och effektiv omställning till lösgående system. Vid förslag på sådana incitament ska ekonomiska och övriga konsekvenser analyseras.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i en skriftlig rapport till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2019.

Laddar...