Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser Diarienummer: Ku2018/01351/KL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Riksantikvarieämbetet att samla och redovisa kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser.

Ladda ner:

Närmare om uppdraget

Syftet med uppdraget är att bidra till att öka kunskaperna om den befintliga bebyggelsens och miljöns kulturvärden och att stärka kompetensen om hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Statens konstråd.

Inom ramen för uppdraget ska Riksantikvarieämbetet även inhämta och ta tillvara länsstyrelsernas erfarenheter av kulturmiljöarbete.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 29 november 2019.

Laddar...