Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Begäran om förlängning av uppdrag till Riksantikvarieämbetet om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser Diarienummer: Ku2019/00487/KL

Publicerad

Regeringen beslutade den 14 juni 2018 om uppdrag till Riksantikvarieämbetet om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser (Ku2018/01351/KL). Tiden för genomförandet av uppdraget förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2020.

Ladda ner: