Uppdrag till Trafikverket att förhandla och ingå överenskommelse med flygplatsen i Mora Diarienummer: N2018/04199/TIF

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att förhandla och, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om erforderliga anslag, senast den 31 december 2018 ingå en frivillig överenskommelse med flygplatsen i Mora om att flygplatsen dygnet runt ska hålla en grundläggande beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade sjuktransporter, räddningsinsatser, uppdrag av betydelse för krisberedskap eller annan samhällsviktig verksamhet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 december 2018.