Uppdrag att utreda förutsättningarna för att använda Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningshelikoptrar som en brandbekämpningsresurs Diarienummer: N2018/04260/SUBT

Regeringen uppdrar åt Sjöfartsverket att utreda förutsättningarna för att de sjö- och flygräddningshelikoptrar som Sjöfartsverket tillhandahåller även skulle kunna användas som en brandbekämpningsresurs vid förfrågan av en räddningsledare enligt 6 kap. 7 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2018.