Uppdrag att analysera klimat- och miljöeffekter av förändrade kontrollbesiktningsregler för motorfordon Diarienummer: N2018/04591/MRT, N2016/08154/MRT, N2018/02627/MRT, N2018/03084/MRT

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att tillsammans med Naturvårdsverket analysera klimat- och miljöeffekter av nuvarande föreskrifter om kontrollbesiktning jämte annan reglering som rör kontroll av motorfordon. Analysen ska inkludera effekterna av förändringarna av föreskrifterna om kontrollbesiktning som trädde i kraft den 20 maj 2018.

Ladda ner:

Vid genomförande av uppdraget ska Transportstyrelsen och Naturvårdsverket inhämta synpunkter från berörda myndigheter, intresseorganisationer, branschföreträdare och fordonsägare.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2019.