Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen

Uppdrag att följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Diarienummer: S2018/04677/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att analysera och föreslå hur kommunerna på lämpligt sätt ska redovisa uppgifter till Socialstyrelsen om insatser som med stöd av socialtjänstlagen från den 1 juli 2018 kan beviljas genom förenklat beslutsfattande.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 mars 2019.