Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att betala ut medel till OECD för det svenska deltagandet i PIAAC under 2018 Diarienummer: U2018/03889/GV

Kammarkollegiet ska betala ut medel till OECD för det svenska deltagandet i OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter, Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) under 2018.

Ladda ner: