Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att vara nationell projektledare för PIAAC Diarienummer: U2018/04289/GV

Publicerad

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att vara Sveriges projektledare för OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter, Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), under PIAAC:s andra programperiod 2018–2023.

Ladda ner:

Som nationell projektledare ska SCB driva och genomföra det nationella arbetet och ansvara för den nationella implementeringen av PIAAC. Arbetet ska bedrivas i enlighet med de tekniska standarder och den vägledning som OECD har fastställt för PIAAC:s andra programperiod.