Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda och genomföra inordnande av vissa uppgifter i Vetenskapsrådet som rör verksamheten vid Gentekniknämnden

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att förbereda och till den 1 september 2019 genomföra inordnande av uppgifterna att upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Gentekniknämnden.

Ladda ner:

Vetenskapsrådet ska förbereda och till den 1 september 2019 genomföra inordnande av uppgifterna att upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Gentekniknämnden, inklusive ansvaret för den ekonomiska redovisningen. Detta innebär att Gentekniknämnden upphör som eget redovisningsobjekt den 31 augusti 2019. Gentekniknämnden kommer även fortsättningsvis att ansvara för sina egna beslut.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2019.