Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet Diarienummer: S2019/01651/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen i att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet.

Ladda ner:

Studien riktar sig mot barn och unga som lagförts för brott enligt narkotikastrafflagen.

Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2020.