Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga akutmottagningarnas rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos Diarienummer: S2019/05940/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga akutmottagningarnas rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos i enlighet myndighetens förslag.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2020.