Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda inrättandet av den särskilda nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning Diarienummer: U2019/01983/F

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Etikprövningsmyndigheten att, med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar, förbereda inrättandet till den 1 januari 2020 av den särskilda nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 10 januari 2020.