Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att kartlägga tidningsdistributionen i Sverige Diarienummer: Ku2019/01302/MD

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att genomföra en kartläggning av förutsättningarna för tidningsdistributionen i Sverige. Myndigheten ska redovisa kostnadsutvecklingen för distributionen, och hur distribution av papperstidningar ser ut i olika delar av Sverige och bland olika typer av nyhetstidningar.

Ladda ner:

Redovisningen ska belysa distributionsstödets roll för spridning av tidningar samt förutsättningarna för en effektiv distribution av nyhetstidningar i hela landet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2020.