Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Förlängd tid för redovisning av uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning Diarienummer: N2019/02111/DL

Publicerad

Regeringen bifaller Statens jordbruksverks begäran och förlänger tiden för redovisning av uppdraget att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning till den 1 september 2019.

Ladda ner: