Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet Diarienummer: N2019/02162/RTL (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken. Detta ska bl.a. ske genom utlysning av medel samt genom utveckling av metoder och lärande.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska avsätta totalt 108 000 000 kronor under perioden 2019- 2022. För 2019 ska högst 4 000 000 kronor avsättas för insatsen. För 2020 beräknas 20 000 000 kronor, för 2021 beräknas 34 000 000 kronor och för 2022 beräknas 50 000 000 kronor avsättas för samma ändamål.