Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Diarienummer: S2019/03298/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Arbetets utgångspunkt är en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Ladda ner:

Ska bidra till samtyckeskultur

Målet är att bidra till en samtyckeskultur kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Även Agenda 2030:s målsättningar och Sveriges globala arbete med
sexuell och reproduktiv hälsa bör beaktas.

Strategin ska innehålla mål och delmål, åtgärdsområden samt indikatorer för hur man ska kunna följa upp föreslagna mål och delmål.

Strategin ska kunna användas av myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer.

Inga ökade statliga kostnader

En förutsättning vid arbetet är att den nationell strategin inte ska medföra några ökade statliga kostnader.

Tar tillvara aktörernas kunskaper och erfarenheter

Folkhälsomyndigheten ska ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns hos Socialstyrelsen, Statens skolverk, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting, Riksförbundet för sexuell upplysning, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, och andra berörda aktörer på området.

Löpande avstämningar ska genomföras med Socialdepartementet.

Folkhälsomyndigheten ska senast den 30 september 2020 rapportera uppdraget till Regeringskansliet Socialdepartementet.

 

Laddar...