Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift Diarienummer: I2019/02515/DF

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 24 augusti 2017 om uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift (Fi2017 /03257 /DF) ska följande gälla. Uppdraget att erbjuda samordnad och säker it-drift för vissa statliga myndigheter förlängs till och med den 31 december 2022. Uppdraget ska genomföras i enlighet med tidigare beslut samt med de ändringar som anges under rubriken Närmare om uppdraget.

Ladda ner: