Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet Diarienummer: I2019/02363/TM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att överväga lämpliga åtgärder som kan bidra till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid prov för förarbehörigheter eller yrkesbehörigheter på väg. I uppdraget ligger att ta fram författningsförslag samt underlag med konsekvensbeskrivning av förslagen.

Ladda ner: