Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Överklagandenämnden för studiestöd Diarienummer: U2019/03431/UH

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) i enlighet med den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.