Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att upprätta en handlingsplan avseende åtgärder för att möjliggöra förbättrad trafikinformation i järnvägstrafiken Diarienummer: I2019/03104/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta en handlingsplan med ett åtgärdsprogram
avseende att vidareutveckla och förbättra den information om infrastrukturens
drift inklusive trafikstörningar, som ligger till grund för person och
godstransportörers information om transportutbud, inklusive
trafikantinformation till allmänhet och transportkunder.

Ladda ner:

En handlingsplan med ett åtgärdsprogram ska upprättas i syfte att förbättra den information som ligger till grund för person- och godstransportörers möjligheter att förmedla en lättillgänglig och pålitlig trafik- och trafikantinformation, i rimlig tid, till resenärer och transportköpare under såväl normala driftförhållanden och större planerade underhållsåtgärder som vid trafikstörningar.