Uppdrag att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av järnvägsunderhåll Diarienummer: I2019/02972/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av järnvägsunderhåll för att säkerställa ett samhällsekonomiskt
effektivt underhåll och en ökad punktlighet.

Ladda ner:

En långsiktig underhållsplan ska upprättas för Trafikverkets planerade banarbeten avseende förebyggande underhåll inklusive reinvesteringar av den statliga järnvägen. Planen ska omfatta vilka banarbeten som planeras, när de i tid kommer att genomföras, hur de operativt planeras att genomföras samt hur arbetena bedöms påverka förutsättningarna för att trafikera järnvägen under den tid åtgärderna genomförs. Planen ska vara samhällsekonomiskt effektiv, med hänsyn till både långsiktiga och kortsiktiga effekter.