Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om påverkan av ökad användning av välfärdsteknik Diarienummer: S2019/01518/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att kartlägga och analysera vilka effekter välfärdstekniska lösningar har för den enskilde och för dem som arbetar inom omsorgen. Myndigheten ska också analysera hur välfärdstekniska lösningar påverkar kostnader och effektiviteten i omsorgen.

Ladda ner:

Kunskap om personer med funktionsnedsättning i relation till välfärdsteknik

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska från Myndigheten för delaktighet hämta in kunskap om personer med funktionsnedsättning i relation till välfärdsteknik. Myndigheten ska även inhämta kunskap från andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2020. Rekvisition,