Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser Diarienummer: U2019/04118/UH

Publicerad

Regeringen ger Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö universitet, Blekinge tekniska högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Kungl. Konsthögskolan och Mälardalens högskola i uppdrag att från och med 2020 anordna fler sommarkurser.

Ladda ner:

Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att redan behöriga lärare ska kunna läsa in ytterligare ämnesbehörighet samt för kompetensutveckling för obehöriga lärare.