Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning Diarienummer: I2019/03237/DF

Publicerad

Myndigheten för digital förvaltning och Lantmäteriet ska undersöka om det är möjligt att använda ny teknik, exempelvis artificiell intelligens och block­kedjor, i syfte att i högre grad automatisera rutiner och processer för ärende­hantering och beslutsfattande inom offentlig förvaltning. Målsättningen är att processer och beslut ska effektiviseras med bibehållen eller ökad kvalitet samtidigt som transparensen bakom beslutsfattande bibehålls eller ökar. Må­let med uppdraget är att ett koncept till en teknisk lösning som bör vara möj­lig att applicera på delar av Lantmäteriets verksamhet samt i övrigt kunna vi­dareanvändas inom den offentliga förvaltningen tas fram. Kod, tekniska komponenter och annat material ska efter uppdragets slutförande samman­ställas för att i den mån det är möjligt kunna tillgängliggöras för vidare­användning inom offentlig förvaltning.

Ladda ner:

Förlängt uppdrag:

Laddar...