Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att analysera marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Konsumentverket att göra en analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning. Myndigheten ska redovisa förekomsten av områden där verket bedömer att det finns utrymme för förbättringar av konsumentskyddet. I uppdraget ingår dock inte att lämna författningsförslag.