Uppdrag att lämna förslag på objekt som bör få byggstartas år 1–3 (2021–2023) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6 (2024–2026) Diarienummer: I2020/00421/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget dels redovisa status för objekt som ingår i regeringens beslut den 31 maj 2018 om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 (dnr N2018/03462/TIF m.fl.) samt status för objekt som ingår i regeringens tidigare beslut om byggstarter, dels föreslå vilka objekt som Trafikverket bör få byggstarta år 1–3 (2021–2023) samt vilka objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6 (2024–2026).

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2020.