Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog Diarienummer: N2020/00471/SMF

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog (N2018/04152/SK).

Ladda ner:

SLU ska senast den 30 april 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).