Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården Diarienummer: S2020/01231/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att beskriva vilka insatser som ges vid klimakteriebesvär i primärvården och i den gynekologiska specialistvården ur ett verksamhets-, professions- och patientperspektiv. Myndigheten ska också bedöma behovet av åtgärder för att förbättra råd, stöd och behandling till patienter med klimakteriebesvär.

Ladda ner:

Under uppdraget ska Socialstyrelsen samtala med regioner samt berörda professions- och patientorganisationer.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.

Genvägar