Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Publicerad

Regeringen ger Konkurrensverket i uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin, bland annat vad gäller marknadskoncentration och prisbildning. Konkurrensverket ska även analysera hur standarder och märkningar påverkar konkurrensen.

Ladda ner:

Byggkostnaderna har ökat snabbt under ett antal år och byggmaterial har stått för nära hälften av ökningen. Att kostnaderna har ökat snabbt i byggmaterialindustrin indikerar att det kan finnas konkurrensproblem. Det är mot denna bakgrund som det är viktigt att få en ökad förståelse för konkurrenssituationen i byggmaterialindustrin för att kunna vidta åtgärder om det visar sig nödvändigt.

Konkurrensverket ska redovisa till regeringen (Finansdepartementet) senast den 21 december 2021.